کافی شاپ شقایق


مزه ای خاص از ترکیبی سالم ...

ما سعی می کنیم ساده و صمیمی باشیم هم با خودمان هم با شما و اینگونه نام خود را پرآوازه می کنیم.

اینجا فضایی ست تا بنشینید و ازطعم دلپذیر نوشیدنی های گرم وسرد و منوی میان وعده های ساده لذت ببرید.

ما هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب با شما هستیم.