رستورانهای هتل بین المللی ایبیس

در رستورانهای مجموعه هتلهای فرودگاهی حضرت امام(ره) به نام های ایبیس و نووتل تلفیقی از سادگی و مزه های متنوع را با هم تجربه می کنیم.

 
رستوران اواپن
رستوران اواپن