کافی‌شاپ شقایق

مزه‌ای خاص از ترکیبی سالم ...
ما سعی می‌کنیم ساده و صمیمی باشیم هم با خودمان هم با شما و اینگونه نام خود را پرآوازه می‌کنیم.
اینجا فضایی ست تا بنشینید و ازطعم دلپذیر نوشیدنی های گرم وسرد و منوی میان وعده های ساده لذت ببرید.
ما هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب با شما هستیم